گودی کمر چیست؟ چرا بوجود می آید؟ درمان آن چگونه است؟

گودی کمر

لوردوز (گودی کمر) انحنای به سمت داخل ستون فقرات (درست در بالای باسن) می باشد. مقدار کمی گودی کمر طبیعی است. انحنای بیش از حد قوس کمر (گودی کمر) نامیده می شود. لوردوز چیست؟ ستون فقرات مقداری در گردن، پشت و پایین کمر انحنا دارد. این منحنی ها که شکل S انگلیسی را ایجاد می […]

مشاوره تلفنی

نوبت دهی