پارگی مینیسک زانو | علائم و روش‌های درمان

پارگی مینیسک زانو علائم و روش‌های درمان

پارگی مینیسک یکی از رایج ترین صدمات زانو است. هر فعالیتی که باعث شود با شدت زانو را بپیچانید یا بچرخانید، مخصوصا زمانی که تمام وزن شما روی آن است، می‌تواند منجر به پارگی مینیسک شود. درمان غیرتهاجمی مانند استراحت، یخ گذاشتن و دارو مصرف کردن – گاهی برای رفع درد مینیسک پاره کافی است […]